โทร: 0-2417-2100-3
เวลาทำการวันจันทร์-เสาร์ (8.30-17.00 น.)
หลังเวลาทำการ 085-075-0444, 089-771-8181
 
    Cable
(สายไฟ-สายโทรศัพท์)
    Conduit
(ท่อร้อยสายไฟ)
    Trunking System
(รางรองรับสายไฟ)
 
Hardware & Accessories (เครื่องมือและอุปกรณ์)  
 
  H.V. Accessories (อุปกรณ์แรงสูง)
  Insulator (ลูกถ้วยไฟฟ้า)
  Copper Lug & Clamp (หางปลาทองแดง และแคล้มป์)
  Termination (อุปกรณ์ต่อสาย)
  Preformed Fitting (อุปกรณ์ยึดสาย)
  Onetime & Accessories (อุปกรณ์การเชื่อมสาย)
 
    Cutout & Fuse
(คัทเอาท์และฟิวส์)
    Lightning Protection
(อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า)
    Hardware & Accessories
(เครื่องมือและอุปกรณ์)
    Transformer
(หม้อแปลงไฟฟ้า)
    Safety Tool
(อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ)
    Others
(สินค้าอื่นๆ)
 
       
 

© สงวงลิขสิทธิ์ บจก. เอ็นพี อิเลคทริคอล ซีสเท็ม