โทร: 0-2417-2100-3
เวลาทำการวันจันทร์-เสาร์ (8.30-17.00 น.)
หลังเวลาทำการ 085-075-0444, 089-771-8181
 
 
งานบริการ
i. รับเหมา ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ
ii. รับบริการ ตรวจเช็คและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
iii. รับเปลี่ยน กรอง น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
iv. รับบำรุงรักษา อุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง, Load break switch, Link main unit ( RMU ), MDB, ตู้ Load center และตู้ไฟฟ้าอื่นๆ
v. บำรุงรักษา Generator เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คระบบ Control


ตัวอย่าง : งานรับเหมา ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
   
ตัวอย่าง : งานรับเหมา ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
   
ตัวอย่าง : งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
 
       
 

© สงวงลิขสิทธิ์ บจก. เอ็นพี อิเลคทริคอล ซีสเท็ม