โทร: 0-2417-2100-3
เวลาทำการวันจันทร์-เสาร์ (8.30-17.00 น.)
หลังเวลาทำการ 085-075-0444, 089-771-8181
 
 
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เอ็นพี อิเลคทริคอล ซีสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทที่ ได้รับคัดเลือกให้จดทะเบียนกับ กฟภ. (สำนักงานใญ่) เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ, ออกแบบ, ติดตั้งและทดสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

i. เริ่มดำเินินกิจการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2544
ii. ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
iii. ทีมงานมีความเชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้า เพราะทีมงานวิศวกร มีประสบการณ์จากโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า “ไทยทราโฟ”  มานานถึง 16 ปี
iv. บริษัทได้รับคัดเลือกจากการไฟฟ้าเขตกลาง 2 จ.ชลบุรี ในการเข้าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
v. บริษัทได้ร่วมมือกับโรงงานผลิตหม้อแปลง “เอเซียทราโฟ”   ในการจำหน่าย และซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
 
       
 

© สงวงลิขสิทธิ์ บจก. เอ็นพี อิเลคทริคอล ซีสเท็ม